BẢNG KÊ NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

STT Bảng kê nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ Mẫu số Tải về
1 Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH BK 01
2 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, Điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểmhoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trước năm 1995 BK 02
3 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe BK 03
4 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động BK 04
5 Giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp BK 05
6 Giải quyết hưởng chế độ hưu trí BK 06
7 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất BK 07

QUAY LẠI