DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

1. Thủ tục hành chính lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

STT Tên thủ tục hành chính Đối tượng thực hiện Tiếp nhận hồ sơ Trả kết quả giải quyết
1 Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến Tổ chức
2 Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng Tổ chức
3 Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Tổ chức
4 Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Cá nhân
5 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Cá nhân
6 Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Tổ chức
Cá nhân
7 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Cá nhân

2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Cấp sổ, thẻ

STT Tên thủ tục hành chính Đối tượng thực hiện Tiếp nhận hồ sơ Trả kết quả giải quyết
1 Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng bảo hiểm trên sổ bảo hiểm xã hội cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng bảo hiểm xã hội; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trước năm 1995 Tổ chức
2 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Tổ chức
Cá nhân

3. Thủ tục hành chính lĩnh vực chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

STT Tên thủ tục hành chính Đối tượng thực hiện Tiếp nhận hồ sơ Trả kết quả giải quyết
1 Truy lĩnh lương hưu, hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trong danh sách chi trả tháng này nhưng có số tiền của các tháng trước chưa nhận, người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền cơ quan bảo hiểm xã hội đã dừng in danh sách chi trả, truy lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội một lần của những năm trước Cá nhân
2 Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội hăng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân hoặc người lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn Cá nhân
3 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp một lần của người đã chế nhưng còn những tháng chưa nhận Cá nhân

4. Thủ tục hành chính lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

STT Tên thủ tục hành chính Đối tượng thực hiện Tiếp nhận hồ sơ Trả kết quả giải quyết
1 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau Tổ chức
2 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Tổ chức
Cá nhân
3 Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tổ chức
4 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần Cá nhân
5 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu Tổ chức
6 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Cá nhân
7 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp Tổ chức
Cá nhân
8 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã Tổ chức
Cá nhân
9 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư Cá nhân
10 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Tổ chức
Cá nhân
11 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Cá nhân
12 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác Cá nhân
13 Giải quyết Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH Cá nhân
14 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg Cá nhân
15 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Cá nhân

5. Thủ tục hành chính lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

STT Tên thủ tục hành chính Đối tượng thực hiện Tiếp nhận hồ sơ Trả kết quả giải quyết
1 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Cá nhân
2 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Tổ chức
3 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Tổ chức

QUAY LẠI

Đường dây nóng (Hotline): 054.3 933 983