DANH SÁCH ĐẦU MỐI VÀ ĐỊA CHỈ GIAO VÀ NHẬN BƯU GỬI

ĐẦU MỐI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐẦU MỐI BƯU ĐIỆN

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TT HUẾ

Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC

Địa chỉ: 02 Lê Hồng Phong, Phường Phú Nhuận, Thành Phố Huế

Bà: Ngô Thị Trinh
Bà: Nguyễn Thị Thủy Tiên
Bà: Nguyễn Thị Diệu Hằng
Ông: Trần Phúc Điền
Điện thoại: 054.3817278

BƯU ĐIỆN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: 08 Hoàng Hoa Thám TP Huế

Phụ trách đối soát & Giải quyết khiếu nại:
Bà: Lâm Thị Hồng Xuân - Cán sự Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ
Điện thoại: 091846 6645
Email: xuanlth.bdtth@vnpost.vn

Thanh toán:
Bà: Lê Diệu Thúy - Chuyên viên Phòng Kế toán - Thống kê tài chính
Điện thoại: 094697 0789
Email: thuylt.bdtth@vnpost.vn

Ông Võ Thanh Chung - Nhân viên trực tiếp
Điện thoại: 054.3896668 /3936393 /0946764000
Email: chungvt.bdtth@vnpost.vn

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HUẾ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Địa chỉ: 01 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Hội, Thành Phố Huế

Bà: Nguyễn Thị Hải Thùy
Bà: Diêu Cẩm Linh
Bà: Nguyễn Thị Hồng Đức
Điện thoại: 054.3811706 - 803

TRUNG TÂM GIAO DỊCH THÀNH PHỐ HUẾ

Địa chỉ: số 8 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế

Ông: Hồ Văn Kỳ - Giám dốc
Điện thoại: 054 3823492/ 091 409 4260
Email: kyhv.bdtth@vnpost.vn

Bưu cục trực tiếp giao nhận: Bưu cục Khách hàng lớn
Địa chỉ: Số 8 Hoàng Hoa Thám TP. Huế
Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng bưu cục
Điện thoại: 091 4046000
Email: huynq.bdtth@vnpost.vn

Ông: Võ Thanh Chung - Nhân viên trực tiếp
Điện thoại: 054.3896668 /3936393 /0946764000
Email: chungvt.bdtth@vnpost.vn

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN PHONG ĐIỀN

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Địa chỉ: Đường Vân Trạch Hòa, Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh
Điện thoại: 054.3751725

BƯU ĐIỆN HUYỆN PHONG ĐIỀN

Địa chỉ: Số 128 đường Phò Trạch 1 Thị trấn Phong Điền huyện Phong Điền

Ông: Trần Thuận - Giám đốc
Điện thoại: 0913465403
Email: thuantran.bdtth@vnpost.vn

Bưu cục trực tiếp giao nhận: Bưu cục Giao dịch trung tâm huyện
Ông: Trần Đình Hưng - Trưởng bưu cục
Điện thoại: 054.3551210 / 091 340 9190
Email: hungtd.bdtth@vnpost.vn

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Địa chỉ: 129 Nguyễn Kim Thành, Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

Ông: Trương Văn Dũng
Điện thoại: 054.3554207

BƯU ĐIỆN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

Địa chỉ:

Ông: Hồ Hữu Quang - Phó Giám đốc
Điện thoại: 0914487489
Email: quanghh.bdtth@vnpost.vn

Bưu cục trực tiếp giao nhận: Bưu cục Giao dịch trung tâm huyện
Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng bưu cục
Điện thoại: 054.3554231 / 091 403 7837
Email: tranthithanhthuy0706@gmail.com

BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Địa chỉ: 04 Lê Sĩ Thận, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà

Bà: Lê Thị Ngọc Trâm
Điện thoại: 054.3557160

BƯU ĐIỆN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

Địa chỉ: Số 105 đường cách Mạng Tháng 8 phường Tứ Hạ Thị xã Hương Trà

Ông: Trần Văn Tấn - Giám đốc
Điện thoại: 091 417 3371
Email: tantv.bdtth@vnpost.vn

Bưu cục trực tiếp giao nhận: Bưu cục Giao dịch trung tâm thị xã
Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Nhân viên chuyên trách
Điện thoại: 054.3557818 / 094 6947099
Email: hantt1.bdtth@vnpost.vn

BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Địa chỉ: 142C Sóng Hồng, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy

Bà: Đặng Lê Phương Anh
Điện thoại: 054.3962955

BƯU ĐIỆN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

Địa chỉ: 1028 đường Nguyễn Tất Thành phường Phú Bài Thị xã Hương Thuỷ

Ông: Trần Văn Hải - Giám đốc
Điện thoại: 091 400 7176
Email: haitv.bdtth@vnpost.vn

Bưu cục trực tiếp giao nhận: Bưu cục Giao dịch trung tâm thị xã
Bà: Trần Thị Phương Thảo - Kiểm soát viên
Điện thoại: 054 3863258/091 420 8000
Email: thaottp.bdtth@vnpost.vn

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN PHÚ VANG

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Địa chỉ: Tổ dân phố Hoà Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang

Bà: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Điện thoại: 054.3986842

BƯU ĐIỆN HUYỆN PHÚ VANG

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đức Xuyên, Tổ dân phố Hoà Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang

Ông: Hàn Minh Phượng - Giám đốc
Điện thoại: 091810 3557
Email: phuonghm.bdtth@vnpost.vn

Bưu cục trực tiếp giao nhận:
Tại Phú Đa: Bưu cục Giao dịch trung tâm huyện - TT Phú Đa, Phú Vang
Bà: Nguyễn Thị Đoan Trang - Nhân viên trực tiếp
Điện thoại: 054 3860520/0934748348
Email: trang15081977@gmail.com
Tại Trung Đông: Bưu cục Trung Đông - Phú Thượng, Phú Vang
Bà: Đỗ Thị Tuyết -Trưởng bưu cục
Điện thoại: 054 3860501 / 091 409 4647
Email: trungdongpost@gmail.com

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN PHÚ LỘC

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Địa chỉ: 132 Lý Thánh Tông, Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc

Ông: Võ Trương Quang Nhân
Điện thoại: 054.2216295

BƯU ĐIỆN HUYỆN PHÚ LỘC

Địa chỉ: Số 118 đường Lý Thánh Tông, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc

Ông: Cái Hữu Thuyến - Giám đốc
Điện thoại: 091 404 2175
Email: thuyench.bdtth@vnpost.vn

Bưu cục trực tiếp giao nhận:
Bưu cục trực tiếp giao nhận: Bưu cục Giao dịch Trung tâm huyện
Bà: Trần Thị Thu Hiền - Kiểm soát viên
Điện thoại: 054 3871219/091 4612552
Email: phuloc.bdtth@vnpost.vn

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NAM ĐÔNG

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Địa chỉ: 185 Khe Tre, Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

Bà Phạm Vũ Đoan Trang
Điện thoại: 054.3875349

BƯU ĐIỆN HUYỆN NAM ĐÔNG

Địa chỉ: Số 192 đường Khe Tre, Thị trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông

Ông: Lại Quốc Độ - Giám đốc
Điện thoại: 091 405 1622
Email: dolq.bdtth@vnpost.vn

Bưu cục trực tiếp giao nhận: Bưu cục Giao dịch trung tâm huyện
Ông: Nguyễn Thanh Phúc - Trưởng Bưu cục
Điện thoại: 3875145/0914091615
Email: namdong.bdtth@vnpost.vn

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN A LƯỚI

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Địa chỉ: 201 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới

Ông: Nguyễn Trung Hiếu
Điện thoại: 054.3878311

BƯU ĐIỆN HUYỆN A LƯỚI

Địa chỉ: Số 184 đường Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới

Ông: Hồ Sỹ Trung - Giám đốc
Điện thoại: 091420 3536
Email: trunghs.bdtth@vnpost.vn

Bưu cục trực tiếp giao nhận: Bưu cục Giao dịch trung tâm huyện
Ông: Nguyễn Thanh Bình - Nhân viên chuyên trách
Điện thoại: 054 3500033 / 090 571 1686
Email: binhnt.bdtth@vnpost.vn

QUAY LẠI