MỘT SỐ LƯU Ý TRONG VIỆC THỰC HIỆN GIAO VÀ NHẬN
HỒ SƠ TẠI ĐƠN VỊ THÔNG QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Các đơn vị sử dụng lao động khi có nhu cầu nộp hồ sơ BHXH, BHYT qua hệ thống Bưu điện liên hệ với cơ quan BHXH về thời gian, địa chỉ đơn vị để cơ quan BHXH thông báo cho Bưu điện trên địa bàn sẽ cử người trực tiếp đến nhận hồ sơ tại đơn vị chuyển về cơ quan BHXH. Sau khi hồ sơ giải quyết xong trả kết quả, Bưu điện sẽ chuyển trực tiếp đến các đơn vị sử dụng lao động. Cước phí nhận hồ sơ và trả kết quả do cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp với Bưu điện.

Các đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ qua Bưu điện, cần thực hiện một số nội dung sau:

1. Tách riêng từng loại hồ sơ, mỗi loại hồ sơ có đính kèm 01 bảng kê giao nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trong đó: ghi rõ họ tên, số điện thoại người nộp hồ sơ, địa chỉ của đơn vị để chuyển kết quả về đơn vị đúng địa chỉ yêu cầu; thống kê đúng và đủ những lọai giấy tờ kèm theo; ký ghi rõ họ tên trên bảng kê nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2. Làm hồ sơ đúng thời gian và đầy đủ các giấy tờ, biểu mẫu theo quy định của cơ quan BHXH để hồ sơ chuyển đến cơ quan BHXH phải được giải quyết, không bị trả lại, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

3. Đối với những hồ sơ không tiếp nhận qua Bưu điện: là những hồ sơ yêu cầu giải quyết nhanh (trả kết quả trước thời gian quy định), hồ sơ cấp mới sổ cho người lao động có thời gian công tác trước năm 1995, hồ sơ xác nhận cộng nối thời gian công tác trước năm 1995, hồ sơ cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh chức danh nghề, hồ sơ thanh toán khám chữa bệnh BHYT, hồ sơ có thu lệ phí cấp mất, hỏng thẻ BHYT.

4. Nhân viên trực tiếp lập hồ sơ thực hiện chế độ BHXH, BHYT cập nhật thủ tục hồ sơ, biểu mẫu về thực hiện BHXH, BHYT trên trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh theo địa chỉ http://bhxhthuathienhue.vn trước khi lập bảng kê nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để bàn giao cho nhân viên bưu điện.

5. Để giảm bớt số lượt Bưu điện chuyển giao hồ sơ, đề nghị đơn vị sử dụng lao động có kế hoạch sắp xếp nộp chung các loại hồ sơ một lần, thời gian cụ thể thông báo với cơ quan BHXH. Tùy theo tính chất từng loại hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ tập trung trả cùng một đợt khi có những phát sinh trả kết quả của đơn vị. Bưu điện chuyển kết quả về cho đơn vị phải còn nguyên chữ ký niêm phong của cơ quan BHXH.

QUAY LẠI