Chính sách lương hưu, BHXH sẽ được hoàn thiện hơn

Cập nhật: Thứ Ba, 27/3/2018, 10:34

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên- Huế về xử lý chênh lệch mức lương hưu, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH.

 Mức hưởng lương hưu theo quy định

Trước đó, cử tri tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đề nghị Chính phủ điều chỉnh kịp thời cho nhóm đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1/1/2017 có mức hưởng dưới 2.000.000 đồng/tháng, nhằm đảm bảo sự công bằng cho những người có cùng điều kiện hưởng.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, một trong những nguyên tắc của BHXH là mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH. Theo đó, mức lương hưu hằng tháng của NLĐ được tính trên cơ sở thời gian đóng BHXH và mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Như vậy, mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng, mức tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ khi còn làm việc.

Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là cần thiết (ảnh minh họa)

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết 99/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp MSLĐ, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995. Ngày 15/7/2016, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Việc điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp đối với nhóm đối tượng có mức hưởng dưới 2.000.000 đồng/tháng chỉ được thực hiện đối với người đang hưởng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016.

Theo Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng với mức điều chỉnh tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu và trợ cấp của tháng 6/2017 và thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2017. Bộ LĐ-TB&XH cũng đã ban hành Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 để hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Thực hiện Nghị quyết 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2018, từ ngày 1/7/2018, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng (đối tượng do NSNN bảo đảm) tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Bộ LĐ-TB&XH đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng để trình Chính phủ. Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH đang được giao nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách BHXH, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tại Hội nghị lần thứ 7 (tháng 5/2018). Nội dung kiến nghị của cử tri tiếp tục được đưa ra để trao đổi, thảo luận trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chính sách BHXH trong thời gian tới.

Trình Quốc hội phương án xử lý chênh lệch lương hưu

Theo ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Bình, từ 1/1/2018, lao động nam có đủ 35 năm, nữ 30 năm mới được hưởng lương hưu tối đa (75%) thay vì 30 năm và 25 năm như hiện nay, gây thiệt thòi cho NLĐ. Do đó, cử tri đề nghị Quốc hội xem xét, sớm sửa đổi Luật BHXH.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, Luật BHXH năm 2014 được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua thời kỳ cơ cấu dân số vàng, nhưng cũng đã bước sang giai đoạn già hoá dân số với tốc độ được đánh giá là nhanh nhất thế giới. Bên cạnh đó, tỉ lệ gia tăng số người hưởng lương hưu cao hơn tỉ lệ tăng trưởng số người tham gia BHXH; tuổi thọ bình quân của dân số gia tăng nhanh chóng, dẫn đến thời gian hưởng lương hưu bình quân kéo dài hơn so với trước đây.

Ngoài ra, chính sách BHXH vốn được thiết kế cho đối tượng ban đầu là CNVC Nhà nước và do NSNN bảo đảm, nay đã mở rộng ra các đối tượng lao động khác, nhưng chưa được điều chỉnh phù hợp. Tỉ lệ giữa mức lương hưu được hưởng và mức tiền lương bình quân đóng BHXH của NLĐ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với các nước có mức đóng tương tự, khiến quỹ BHXH có thể mất cân đối trong tương lai gần.

Vì vậy, theo Bộ LĐ-TB&XH, một trong những mục tiêu đặt ra khi sửa đổi Luật BHXH năm 2006, là cần có những điều chỉnh về chính sách để bảo đảm cân đối quỹ hưu trí và tử tuất trong dài hạn, theo hướng tăng mức đóng hoặc giảm mức hưởng. Việc tăng tỉ lệ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được điều chỉnh trong giai đoạn 2010-2014 (theo Luật BHXH năm 2006) được đánh giá đã tới "ngưỡng" để các DN có thể thực hiện, khó có thể tăng thêm. Do vậy, để bảo đảm khả năng cân đối quỹ BHXH, cần xem xét điều chỉnh tỉ lệ hưởng lương hưu cho phù hợp với nguyên tắc đóng- hưởng.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh giảm tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa từ 75% xuống khoảng 50-55% (mức bình quân trên thế giới) như khuyến nghị của các tổ chức quốc tế, rất khó thực hiện được. Vì vậy, Luật BHXH năm 2014 được Quốc hội thông qua theo hướng vẫn duy trì tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%; song cần kéo dài thời gian đóng góp để đạt được tỉ lệ này thêm 5 năm đối với cả nam và nữ.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 và Khoản 2, Điều 74 của Luật BHXH năm 2014, thì từ năm 2018, số năm đóng BHXH để đạt được tỉ lệ hưởng lương hưu 75% của lao động nam là 31 năm đối với người nghỉ hưu trong năm 2018; 32 năm đối với người nghỉ hưu trong năm 2019; 33 năm đối với người nghỉ hưu trong năm 2020; 34 năm đối với người nghỉ hưu trong năm 2021; 35 năm đối với người nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi.

Riêng đối với lao động nữ, từ năm 2018 trở đi, thời gian đóng BHXH để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa là 30 năm. Tuy nhiên, hạn chế trong quy định của Luật BHXH năm 2014 là đối với nam thì việc điều chỉnh được thực hiện theo lộ trình, nhưng đối với nữ thì không- nên tạo sự chênh lệch lớn giữa mức lương hưu của lao động nữ có cùng thời gian đóng BHXH (có dưới 30 năm đóng BHXH) nghỉ hưu trước và sau thời điểm ngày 1/1/2018.

Vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ động tổ chức nghiên cứu, đánh giá tác động của quy định này, đề xuất phương án để báo cáo Chính phủ. Ngày 21/11/2017, Chính phủ đã có báo cáo số 548/BC-CP báo cáo Quốc hội về xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau thời điểm ngày 1/1/2018 theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

Theo Báo BHXH

Tài khoản
Mật khẩu
Tìm kiếm
Liên kết
Số lượt truy cập: 2533677
DOWNLOAD DANH MỤC ĐƠN VỊ KHÁM CHỮA BỆNH

Đường dây nóng (Hotline): 054.3 933 983