Socicial Insurance Organ Title

Bảo hiểm xã hội huyện Phong Điền: giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho Đại lý thu

Cập nhật: Thứ Sáu, 8/6/2018, 16:44

Ngày 6/6, BHXH huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị tuyên truyền và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2018 cho Đại lý thu UBND các xã, thị trấn và Đại lý thu bưu điện huyện.

 Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hòa, Giám đốc BHXH huyện, đồng chí Trần Thuận, Giám đốc Bưu điện huyện, các đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn và nhân viên Đại lý thu trên địa bàn huyện.

 Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hòa, Giám đốc BHXH huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 15/3/2018 của UBND huyện Phong Điền về triển khai Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/6/2017 và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); tuyên truyền, mở rộng độ bao phủ BHYT, công tác quản lý quỹ KCB BHYT; một số văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT, chi thù lao cho Đại lý năm 2018.
 
Các Đại lý thu cũng đã được giao chỉ tiêu theo Quyết định của UBND huyện Phong Điền về việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2018. Tất cả các nhân viên Đại lý đều thống nhất và thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được UBND huyện giao, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.
BHXH huyện Phong Điền
 

Đăng nhập mạng nội bộ

Số lượt truy cập: 2555030

Đường dây nóng (Hotline): 0234.3 933 983