Socicial Insurance Organ Title

Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Thủy: đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng

Cập nhật: Thứ Sáu, 5/10/2018, 16:46

Vừa qua, BHXH thị xã Hương Thủy và Bưu điện thị xã họp đánh giá về công tác chi trả, quản lý, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, công tác trả sổ BHXH cho người lao động 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

 9 tháng đầu năm 2018, Bưu điện thị xã Hương Thủy đã thực hiện thu 4.742 người tham gia BHYT hộ gia đình với số tiền 2.762 tỷ đồng; 94 người tham gia BHXH tự nguyên với số tiền 495,741 triệu đồng; đảm bảo chi trả kịp thời, đúng chế độ cho 3.223 đối tượng; đã tiến hành trả 8.638 sổ BHXH cho người lao động quản lý, đạt tỷ lệ 100%.

Hai đơn vị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác phối hợp, mỗi bên đã chủ động nhận trách nhiệm và cùng nhau thảo luận đưa ra những giải pháp để tổ chức có hiệu quả công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT; công tác chi trả và quản lý đối tượng; trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện tốt chế độ, chính sách về BHXH cho người tham gia. Ba tháng cuối năm 2018, BHXH thị xã và Bưu điện quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo kế hoạch BHXH tỉnh giao./.
BHXH thị xã Hương Thủy
 

Đăng nhập mạng nội bộ

Số lượt truy cập: 2662925

Đường dây nóng (Hotline): 0234.3 933 983