Socicial Insurance Organ Title

Đảng uỷ BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)

Cập nhật: Thứ Năm, 24/1/2019, 15:59

Chiều ngày 23/01/2019, Đảng uỷ BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) cho toàn thể cán bộ đảng viên. Đồng chí Lê Đắc Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh báo cáo 02 văn kiện tại Hội nghị. Đó là Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo viên chỉ rõ việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Cán bộ, đảng viên cần tích cực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức tận tuỵ với công việc, được quần chúng yêu mến, tín nhiệm. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên sẽ là tiền đề của những hành động thiết thực trong công tác và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ từng bước đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển. Trong đó, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 đạt các mục tiêu cơ bản về phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo. Kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, nhất là chất thải nhựa đại dương. Trách nhiệm của mỗi đảng viên nói riêng là rất quan trọng đối với việc bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển./.
PTD
 

Đăng nhập mạng nội bộ

Số lượt truy cập: 2759912

Đường dây nóng (Hotline): 0234.3 933 983