Socicial Insurance Organ Title

Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Cập nhật: Thứ Năm, 21/2/2019, 11:7

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam giao, ngày 20/02, Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp triển khai kế hoạch thực hiện trong năm 2019. Ông Nguyễn Viết Dũng, Trưởng ban, Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh dự và chủ trì.

 

Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiệm vụ thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và hướng dẫn về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Định hướng sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân trong thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện; Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện theo quy định.
 
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH; kịp thời tham mưu xử lý, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi chính sách BHXH, BHYT. Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Thừa Thiên Huế xác định công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ rất quan trọng, cần được tiến hành thường xuyên, rộng rãi với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và hướng dẫn về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 
 
Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tiến hành tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện trong năm 2019 và định hướng thực hiện cho những năm tiếp theo./.
   Phòng KT&TN
 

Đăng nhập mạng nội bộ

Số lượt truy cập: 2699850

Đường dây nóng (Hotline): 0234.3 933 983