Socicial Insurance Organ Title

Tăng cường phối hợp liên ngành để bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Cập nhật: Thứ Năm, 28/2/2019, 16:19

Ngày 27/02, BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp hoạt động giữa ba đơn vị năm 2018 và kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2019.

 Năm 2018, BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt các nội dung theo Quy chế phối hợp công tác số 08/QLCN ngày 6/12/2017. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị và từng địa bàn dân cư. Tổng hợp, đề xuất sửa đổi các dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm cũng như việc thu nộp, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Các đơn vị đã phối hợp để tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng trong tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người lao động kịp thời, đúng quy định. Các đơn vị cũng đã phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra toàn án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Các ý kiến phát biểu cũng đã chỉ ra những khó khăn trong quá trình thực tế triển khai và đề xuất những giải pháp trong thời gian tới. Hầu hết các đại biểu đều thừa nhận công tác phối hợp kiểm tra pháp luật lao động nói chung, Luật BHXH nói riêng và đặc biệt là Luật Công đoàn còn ít so với số doanh nghiệp đang hoạt động. Việc phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc chưa thường xuyên nên kết quả triển khai ở các địa phương chưa được như mong muốn. Các chế tài xử lý sau phúc tra chưa mạnh và việc công khai thông tin các đơn vị vi phạm chưa được chú trọng...
 
Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa ba đơn vị trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, thời gian tới, ba đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp theo hướng linh hoạt. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHTN nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHTN bằng cách đổi mới nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể như: tăng cường tọa đàm, đối thoại chính sách với người lao động, người sử dụng lao động, tăng số lượng các phóng sự trên các phương tiện truyền thông, mở rộng hình thức tuyên truyền thông qua mạng xã hội vừa góp phần phát triển đối tượng tham gia vừa đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH... Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các đơn vị nợ BHXH, BHYT, kiên quyết khởi kiện ra toàn án đối với những doanh nghiệp cố tình nợ đọng, trốn đóng BHXH cho người lao động./.
PTD
 

Đăng nhập mạng nội bộ

Số lượt truy cập: 2699853

Đường dây nóng (Hotline): 0234.3 933 983