Socicial Insurance Organ Title

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Rà soát, xác nhận đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Cập nhật: Thứ Tư, 3/7/2019, 15:13

Nhằm thực hiện đúng quy định việc lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo quyền lợi hưởng các chính sách BHYT cho người tham gia, ngày 25/06/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 4058/UBND-XH.

 Theo đó, yêu cầu BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với Bưu điện  tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP.Huế triển khai các bước tiến hành rà soát, xác minh đối tượng tham gia BHYT theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam nhằm tiến tới hoàn thiện cơ sở dữ liệu người tham gia BHYT, kịp thời tháo gỡ, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; chỉ đạo BHXH huyện, thị xã, TP.Huế phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn đối chiếu, xác minh dữ liệu trùng đối tượng tham gia BHYT, lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT; danh sách biến động thành viên hộ gia đình; BHXH tỉnh là cơ quan Thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn, triển khai, kiểm tra công tác lập danh sách người tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Huế, các thị xã và các huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với BHXH các huyện, thị xã tiến hành xác minh đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn quản lý theo danh sách đề nghị của BHXH tỉnh, hoàn thành trước ngày 20/07/2019. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đối với các trường hợp người tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng trùng với các đối tượng khác, đối tượng có ngày tháng năm sinh không đầy đủ, bổ sung, cập nhật đầy đủ số chứng minh nhân dân… báo cáo cơ quan BHXH cùng cấp để tiến hành cập nhật vào phần mềm quản lý. Xác minh tình trạng của người tham gia BHYT trên địa bàn do tạm vắng, đã di chuyển khỏi địa bàn, chết... để tiến hành lập danh sách tăng, giảm các đối tượng tham gia BHYT gửi cơ quan BHXH cùng cấp kịp thời. Giao cán bộ Văn hóa, Tư pháp, Công an xã chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH huyện, thị xã, TP.Huế; Bưu điện huyện, thị xã, TP.Huế thực hiện rà soát, xác minh các đối tượng tham gia BHYT, tình trạng của người tham gia BHYT trên địa bàn quản lý; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thị xã, TP.Huế về việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng không đúng đối tượng theo quy định, không báo cáo tăng, giảm kịp thời đối tượng tham gia BHYT cho cơ quan BHXH cấp huyện.
 
Giao Bưu điện tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH các cấp tiến hành rà soát, xác minh tình trạng của người tham gia BHYT tại từng thôn, tổ dân phố; chỉ đạo Bưu điện các huyện, thị xã, TP.Huế thực hiện tiếp nhận danh sách biến động thành viên hộ gia đình từ UBND các xã, phường, thị trấn rà soát cập nhật đầy đủ vào phần mềm quản lý hộ gia đình, nhận kinh phí hỗ trợ từ cơ quan BHXH để chi cho UBND các xã, phường, thị trấn theo qui định.
Tạp chí BHXH

Đăng nhập mạng nội bộ

Số lượt truy cập: 2791869

Đường dây nóng (Hotline): 0234.3 933 983