Socicial Insurance Organ Title

BHXH huyện A Lưới: Thực hiện tốt công tác rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia

Cập nhật: Thứ Hai, 15/7/2019, 16:42

Để kịp thời xử lý dữ liệu trùng, sai sót trong phần mềm thu và quản lý sổ thẻ, phần mềm cấp mã số BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình, góp phần hoàn thiện bộ dữ liệu, BHXH huyện A Lưới đã tích cực rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, bước đầu mang lại những kết quả tích cực.

Ngay sau khi BHXH tỉnh ban hành công văn số 621/BHXH-QLT ngày 18/6/2019 về việc rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHXH huyện A lưới đã kịp thời triển khai, quán triệt cho toàn thể viên chức, nhân viên trong đơn vị. Việc ban hành kế hoạch số 94/KH-BHXH ngày 18/6/2019 về rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT đã phân công nhiệm vụ và địa bàn cụ thể cho từng chuyên quản thuộc BHXH huyện trong việc phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành rà soát dữ liệu người tham gia.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc cấp mã số BHXH, các cán bộ chuyên quản đã về tận thôn, xã hướng dẫn người dân trực tiếp kê khai vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS. Việc làm này đã xử lý triệt để những phát sinh tăng mới thành viên, đồng thời rà soát, giảm trùng theo kế hoạch bảo đảm yêu cầu quản lý dữ liệu hộ gia đình. Đối với những hộ dân đi làm nương rẫy, nhà ở xa thì cán bộ BHXH huyện, cán bộ xã và Trưởng thôn về tận nhà để thực hiện kê khai.
 
Mặc dù địa hình huyện trải dài, dân cư sinh sống rãi rác, đường xá đi lại khó khăn, nhưng nhờ sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương, sự thân thiện, hòa đồng, nỗ lực của viên chức, nhân viên thuộc BHXH huyện đã tạo được niềm tin và sự hợp tác tích cực của người dân. Tính đến ngày 10/7/2019, BHXH huyện đã thực hiện rà soát, xử lý 824/1.245 đối tượng, vượt 26% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao./.
                                                 Thanh Loan – BHXH huyện A Lưới
 

Đăng nhập mạng nội bộ

Số lượt truy cập: 2824237

Đường dây nóng (Hotline): 0234.3 933 983