Socicial Insurance Organ Title

Ý nghĩa thông tin trong mã số thẻ BHYT

Cập nhật: Thứ Năm, 18/7/2019, 14:16

Từ năm 2017, BHXH Việt Nam thay đổi cấu trúc trong mã số trên thẻ BHYT theo hướng đồng bộ với số sổ BHXH. Trong mã số thể hiện: Nhóm đối tượng, địa chỉ và quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) của từng người tham gia.

 

Đăng nhập mạng nội bộ

Số lượt truy cập: 2824221

Đường dây nóng (Hotline): 0234.3 933 983