Socicial Insurance Organ Title

Những cải cách lớn về chính sách BHXH trong Nghị quyết số 28-NQ/TW

Cập nhật: Thứ Hai, 25/11/2019, 10:49

Ngày 23/5/2018, Ban chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW; trong đó đặt ra những cải cách lớn về chính sách BHXH thời gian tới.

 

Đăng nhập mạng nội bộ

Số lượt truy cập: 2955921

Đường dây nóng (Hotline): 0234.3 933 983