Thông báo: Về việc thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2011

Cập nhật: Thứ Tư, 11/5/2011, 15:39

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thi tuyển 2.856 chỉ tiêu viên chức ngạch chuyên viên năm 2011, trong đó vào các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương (cơ quan trung ương) là 133 chỉ tiêu và vào 63 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) là 2.723 chỉ tiêu theo các công việc sau:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

THÔNG BÁO

Về việc thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2011

1. Chỉ tiêu và ngành nghề tuyển dụng:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thi tuyển 2.856 chỉ tiêu viên chức ngạch chuyên viên năm 2011, trong đó vào các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương (cơ quan trung ương) là 133 chỉ tiêu và vào 63 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (BHXH tỉnh) là 2.723 chỉ tiêu theo các công việc sau:

- Viên chức làm công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: tuyển dụng các chuyên ngành: bảo hiểm, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh: 733 chỉ tiêu (trung ương 08 chỉ tiêu; BHXH các tỉnh 725 chỉ tiêu).

- Viên chức làm công tác giám định bảo hiểm y tế: tuyển dụng các chuyên ngành: y, dược, luật, kinh tế, tài chính, kế toán: 364 chỉ tiêu (trung ương 13 chỉ tiêu; BHXH các tỉnh 351 chỉ tiêu).

- Viên chức làm công tác giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội: tuyển dụng các chuyên ngành: bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội: 325 chỉ tiêu (trung ương 9 chỉ tiêu; BHXH các tỉnh 316 chỉ tiêu).

- Viên chức làm công tác quản lý tài chính, kế toán chi trả, kế hoạch, đầu tư: tuyển dụng các chuyên ngành: tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh tế đầu tư: 318 chỉ tiêu (trung ương 13 chỉ tiêu; BHXH các tỉnh 305 chỉ tiêu).

- Viên chức làm công tác kiểm tra: tuyển dụng các chuyên ngành: y, dược, luật, kinh tế, tài chính, kế toán, bảo hiểm, thanh tra: 84 chỉ tiêu (trung ương 9 chỉ tiêu; BHXH các tỉnh 75 chỉ tiêu).

- Viên chức làm công tác công nghệ thông tin: tuyển dụng các chuyên ngành: công nghệ thông tin, toán tin: 227 chỉ tiêu (trung ương 08 chỉ tiêu; BHXH các tỉnh 219 chỉ tiêu).

- Viên chức làm công tác tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa và lưu trữ hồ sơ: tuyển dụng các chuyên ngành: luật, lao động xã hội, kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, lưu trữ: 227 chỉ tiêu (trung ương 08 chỉ tiêu làm công tác lưu trữ; BHXH các tỉnh 219 chỉ tiêu).

- Viên chức làm công tác tổ chức nhân sự, pháp chế, hành chính: luật, hành chính, kinh tế lao động, lao động tiền lương, quản trị nhân lực, bảo hiểm, văn thư lưu trữ: 121 chỉ tiêu (trung ương 15 chỉ tiêu; BHXH các tỉnh 106 chỉ tiêu).

- Viên chức làm công tác quản lý cấp sổ, thẻ: tuyển dụng các chuyên ngành: bảo hiểm, kinh tế, luật, công nghệ thông tin, bảo hiểm, công tác xã hội: 325 chỉ tiêu (trung ương 02 chỉ tiêu; BHXH các tỉnh 323 chỉ tiêu).

- Viên chức làm công tác khác (thống kê, tuyên truyền): tuyển dụng các chuyên ngành: thống kê, kinh tế, văn hóa, báo chí: 132 chỉ tiêu (trung ương 48 chỉ tiêu; BHXH tỉnh 84 chỉ tiêu).

Yêu cầu chung:

- Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành phù hợp với từng vị trí việc làm.

- Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 04/5/2011 đến ngày 15/5/2011 (sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30, trừ chiều thứ bảy và ngày chủ nhật).

Người lao động có thể đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm tại BHXH tỉnh, thành phố khác nơi cư trú và nộp hồ sơ, lệ phí thi tuyển tại BHXH tỉnh, thành phố nơi đang cư trú.

Số lượng chức danh theo vị trí việc làm và ngành nghề đào tạo cần tuyển; hồ sơ dự tuyển, môn thi, hình thức thi và các nội dung khác xem chi tiết tại Thông báo tuyển dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của từng Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trên website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (www.baohiemxahoi.gov.vn); website của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc phản ánh tình hình thực hiện của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, đề nghị liên hệ qua số điện thoại nóng: (04)3.9344.155          

 

 

Tài khoản
Mật khẩu
Tìm kiếm
Liên kết
Số lượt truy cập: 2463350
DOWNLOAD DANH MỤC ĐƠN VỊ KHÁM CHỮA BỆNH

Đường dây nóng (Hotline): 054.3 933 983