Socicial Insurance Organ Title

GIỚI THIỆU BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày 12 tháng 12 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách mới có tác động trực tiếp đến NLĐ, người sử dụng LĐ và vấn đề an sinh xã hội, nhằm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của NLĐ khi họ bị thất nghiệp.

Tuy vậy, chính sách này cũng đã được đề cập tới trong Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội thông qua vào cuối tháng 6.2006 và được cụ thể hóa bằng Nghị định 127 của Chính phủ ra ngày 12-12-2008.

Đối tượng được nhận BHTN là công dân VN làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng - 36 tháng với người sử dụng LĐ có từ 10 LĐ trở lên.

Điều kiện để được hưởng BHTN là phải đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật; đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.

Với quy định này thì tối thiểu phải tới 01-01-2010, các lao động bị thất nghiệp có đóng BHTN mới bắt đầu được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Năm 2009 mới tiến hành thu phí BHTN là chính.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi NLĐ thất nghiệp. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ là 3 tháng nếu có từ đủ 12 tháng - dưới 36 tháng đóng BHTN; 6 tháng nếu có từ đủ 36 tháng - dưới 72 tháng đóng BHTN; 9 tháng nếu có từ đủ 72 tháng - dưới 144 tháng đóng BHTN; 12 tháng nếu có từ đủ 144 tháng đóng BHTN trở lên.

Việc bảo lưu thời gian đóng BHTN được quy định: Thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi NLĐ bị mất việc.

Các DN ít nhiều sẽ bị gia tăng chi phí khi phải đóng BHTN cho NLĐ. Tuy vậy, dù sao với chính sách mới này các DN cũng được lợi hơn khi được hỗ trợ từ phía NLĐ và Nhà nước. Trong khi trước kia, khi NLĐ thôi việc, mình DN phải đứng ra chi trả trợ cấp thôi việc.

Đăng nhập mạng nội bộ

Số lượt truy cập: 2685180

Đường dây nóng (Hotline): 0234.3 933 983