Socicial Insurance Organ Title

Tin tức & Hoạt động


UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Tổ chức đối thoại trực tuyến về BHXH, BHYT vào cuối tháng 05/2019

Dự kiến ngày 30/05/2019, UBND tỉnh sẽ tổ chức 01 buổi đối thoại trực tuyến chủ đề Chính sách BHXH, BHYT - Vì An sinh xã hội trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (www.thuathienhue.gov.vn).

BHXH huyện Phú Vang: Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng cao

Sự sống hồi sinh với tấm thẻ màu xanh…

Được hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ BHYT theo diện hộ cận nghèo, gần 01 năm cầm thẻ BHYT trong tay nhưng phải...

Đoàn BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế viếng nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh

Xem tiếp >>

Văn Bản

STT Danh mục văn bản Xem/Tải về
1 [360/BHXH-QLT] V/v phối hợp rà soát thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN Download document
2 [271/BHXH-KHTC] V/v hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Download document
3 [224/BHXH-QLT] V/v thông báo tất toán tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại Ngân hàng TMCP Liên Việt Download document
4 [165/BHXH-CST] V/v niêm yết công khai Mẫu C13-TS tại đơn vị Download document
5 [23/TB-BHXH] V/v thông báo mức lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2019 Download document
6 [3/BHXH-CĐBHXH] V/v điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ theo Nghị định 153/2018/NĐ-CP và chi trả lương hưu tháng 01 và 02/2019 Download document
7 [1462/BHXH-QLT] V/v thông báo điều chỉnh mức chi thù lao đại lý thu năm 2017 Download document
8 [1461/BHXH-QLT] V/v hướng dẫn mức tiền lương tối thiểu vùng năm 2019 Download document
9 [1369/BHXH-QLT] V/v triển khai một số điểm mới, bổ sung công tác thu BHXH, BHYT từ ngày 01/12/2018 Download document
10 [1255/BHXH-QLT] V/v ngừng đăng ký KCB BHYT ban đầu tại Trung tâm y tế học đường năm 2018 Download document

Xem tiếp >>

Hỏi đáp

Hộ khẩu e ở tỉnh khác nhưng bây giờ em muốn mua bảo hiểm y tế ở tỉnh khác được không ạ?

Chào bạn. Căn cứ quy định tại Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014: “Đối tượng tham gia BHYT: 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm: a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động); b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. 2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm: a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm: 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm: a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; b) Học sinh, sinh viên. 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.” Vậy, bạn cần xác định xem mình có thuộc 1 trong 4 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nêu trên hay không. +) Trường hợp thuộc đối tượng nhóm 1,2,3,4 thì bạn sẽ tham gia BHYT tại nơi làm việc, học tập. +) Trường hợp không thuộc đối tượng nhóm 1,2,3,4 thì bạn sẽ phải tham gia theo nhóm 5 – hộ gia đình. Khi tham gia BHYT hộ gia đình bạn cần có sổ hộ khẩu; hoặc sổ tạm trú tại địa phương bạn muốn tham gia BHYT.

Tôi là hội viên cựu chiến binh, đang sử dụng thẻ BHYT thuộc đối tượng có mã số: CH- 4-46-3397005316. Tôi muốn đổi thẻ BHYT theo quy định của Nghị định 146/2018 ngày 15/10/2018 của Chính Phủ. Vậy thủ tục hồ sơ như thế nào ?

Chào chú! Nếu chú thuộc đối tượng cựu chiến binh được quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thì sẽ được đổi thẻ BHYT với quyền lợi theo nhóm đối tượng cựu chiến binh. Để thực hiện đổi thẻ BHYT, chú liên hệ BHXH Thành phố Huế (02 Nguyễn Lương Bằng) hoặc cung cấp hồ sơ cho đơn vị nơi đang công tác (BQL chợ Đông Ba). Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam), thủ tục hồ sơ như sau: 1) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS). Chú có thể tải trực tiếp Mẫu TK1-TS tại trang http://bhxhthuathienhue.vn/templist.aspx, đến cơ quan BHXH gần nhất hoặc liên hệ đơn vị nơiđang công tác. 2) Một trong các loại giấy tờ chứng minh sau: * Đối với cựu chiến binh giai đoạn trước 30/4/1975: a) Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành. b) Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; c) Quyết định được hưởng trợ cấp theo QĐ 188/2007/QĐ-TTg; d) Quyết định hưởng trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ. đ) Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; đ) Quyết định được hưởng trợ cấp theo QĐ số 38/2010/QĐ-TTg. e) Quyết định được hưởng trợ cấp thanh niên xung phong theo QĐ số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. g) Giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính; h) Lý lịch cán bộ Đảng viên có ghi là thanh niên xung phong theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội. i) Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC; k) Giấy khen trong thời kỳ tham gia thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC; l) Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến theo quy định tại Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC * Đối với cựu chiến binh giai đoạn từ 30/4/1975 đến trước thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc a) Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành ghi rõ thời gian, địa điểm nơi đóng quân theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg hoặc Quyết định hưởng trợ cấp theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg. b) Giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội- Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính; c) Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC; d) Giấy khen trong thời kỳ tham gia thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC; đ) Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg. e) Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến theo quy định tại Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC./.

Cho e hỏi, e có bảo hiểm y tế tại bv hoàng viết thăng, nếu e đến khám tại bv gia đình huế thì có cùng tuyến không ạ

Chào bạn! Thẻ BHYT của bạn có mã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hoàng Viết Thắng (tuyến huyện), bạn có thể đến thăm khám tại Phòng khám Bác sĩ gia đình Huế hoặc thông tuyến tại các cơ sở y tế tại trạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh và được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến theo đối tượng quyền lợi được ghi trên thẻ (quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13)

E đong bão hiểm 1 tinh khác e muon nhận bão hiểm thất nghiệp ở tỉnh khác đc kg ạ

Chào bạn! Căn cứ Điều 17, Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp:"Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp." Như vậy, bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng và được nhận trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh mà mình muốn nhận nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Năm 2019, BHXH Thành phố cấp kinh phí CSSKBĐ từ quỹ BhYT cho các trường học thì nhân viên y tế trường học có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh có bắt buộc trình độ y sĩ không ạ, như điều dưỡng thì được không ? Em cảm ơn ạ

Chào bạn. Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 34, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định: Cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định này (trừ cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 19 Nghị định này) được cấp kinh phí từ quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe ban đầu khi có ít nhất một người có đủ điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh làm việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Xem tiếp và đặt câu hỏi>>

Đăng nhập mạng nội bộ

Số lượt truy cập: 2699865

Đường dây nóng (Hotline): 0234.3 933 983