Socicial Insurance Organ Title

Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế: quyết tâm chuyển Nghị quyết 28-NQ/TW thành hành động thực tiễn

Cập nhật: Thứ Tư, 1/8/2018, 10:44

Ngày 31/7, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH cho toàn thể viên chức, nhân viên BHXH tỉnh.

 

Tiếp tục khẳng định BHXH là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 đã chỉ rõ sự cần thiết phải phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế; huy động các nguồn lực xã hội theo truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; hướng tới bao phủ toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội; kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng- hưởng; công bằng, bình đẳng; chia sẻ và bền vững.

 
Đồng chí Cao Ngọc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tại Hội nghị
 
Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH nhấn mạnh, cải cách chính sách BHXH vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển và phải đặt trong mối tương quan với đổi mới, phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân đều được bảo đảm an sinh xã hội. Việc phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHXH bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, nâng cao tính hấp dẫn, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia BHXH. Điều đặc biệt, đây được coi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.
 
Để thực hiện hiệu quả 11 nội dung cải cách trong thời gian đến, Nghị quyết số 28-NQ/TW đã chỉ rõ 5 nhóm giải pháp, nhiệm vụ. Cụ thể: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH. Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. 
 
Đặc biệt, đây được coi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. 
 
 
Đồng chí Hoàng Trọng Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh quán triệt Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam
 
Hội nghị đã được đồng chí Hoàng Trọng Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh quán triệt Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam. Với mục đích xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh công chức, viên chức, người lao động phải chuyển đổi tác phong, lề lồi làm việc từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp. Công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, các quy định về quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức.
 
 
Đồng chí Nguyễn Viết Dũng, Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Dũng, Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh khẳng định Nghị quyết số 28-NQ/TW mang tính đột phá về cải cách BHXH, đưa Việt Nam tiệm cận đến các nền kinh tế tiên tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực an sinh xã hội.  Chính vì vậy, đồng chí yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, nhân viên cần nắm rõ và chắc toàn bộ nội dung Nghị quyết. Từ đó có cách tiếp cận toàn diện và phù hợp để giải quyết những thách thức an sinh xã hội hiện nay với quyết tâm chuyển Nghị quyết thành hành động thực tiễn./.
PTD
 

Đăng nhập mạng nội bộ

Số lượt truy cập: 2726000

Đường dây nóng (Hotline): 0234.3 933 983