Socicial Insurance Organ Title

Chuyển biến tích cực trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cập nhật: Thứ Năm, 31/1/2019, 16:30

Luật BHXH năm 2014 và Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã tạo được hành lang pháp lý quan trọng để thực hiện chính sách BHXH đối với đối tượng này.

 Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp sử dụng người lao động là công dân nước ngoài đang làm việc tại đơn vị kê khai danh sách người lao động nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc. Theo đó, ngày 6/12/2018, BHXH tỉnh ban hành văn bản số 1369/BHXH-QLT về việc triển khai một số điểm mới, bổ sung công tác thu BHXH, BHYT từ ngày 01/12/2018 gửi các cơ quan, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Văn bản được BHXH tỉnh hướng dẫn chi tiết công tác thu BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam bao gồm đối tượng tham gia, mức đóng và tiền lương tham gia BHXH, thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia BHXH. 

Để công tác triển khai thực hiện các quy định mới về công tác thu BHXH, BHYT,  bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp đối với tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đúng quy định pháp luật, đồng thời để tạo sự thống nhất và đồng thuận của người lao động nước ngoài, ngày 16/01/2019 BHXH tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 143/2018/NĐ-CP nhằm giúp cho tổ chức, doanh nghiệp và người lao động thấy rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
 
Nghị định 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018. Đến nay, đã có 57 người tham gia BHXH bắt buộc trong tổng số 278 người lao động là công dân nước ngoài được cấp phép làm việc tại địa phương. Điều này khẳng định công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật đến tổ chức, doanh nghiệp và người lao động là công dân nước ngoài đã có những chuyển biến tích cực. 
 
Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Song điều quan trọng nhất là phải đảm bảo người lao động nước ngoài khi sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam được hỗ trợ chính sách một cách tốt nhất. Đây là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của ngành BHXH mà còn góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước./.
PTD
 

Đăng nhập mạng nội bộ

Số lượt truy cập: 2759912

Đường dây nóng (Hotline): 0234.3 933 983