DANH MỤC CƠ SỞ Y TẾ ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-----------------------

Cơ sở Khám chữa bệnh Địa chỉ Số được
phân bổ
Số đăng ký
hiện tại
Cơ sở KCB ký hợp đồng với Văn phòng BHXH tỉnh
001 Bệnh viện Trung ương Huế 12000 13584
002 Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế 41 Nguyễn Huệ, P.Vĩnh Ninh, Tp.Huế 37000 19961
003 Bệnh viện Giao thông vận tải Huế 587 Bùi Thị Xuân, P.Phường Đúc, Tp.Huế 32000 33341
004 Phòng khám BVSK cán bộ 01 Hai Bà Trưng - P.Vĩnh Ninh - Tp.Huế 4500 4279
005 Viện quân y 268 Lương Ngọc Quyến, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế 20000 15687
190 Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng (Ngoài công lập) Điện Biên Phủ, P.Trường An, Tp.Huế 25000 13304
191 Phòng khám đa khoa Medic, 01 A Bến Nghé (Ngoài công lập) 15000 15320
199 Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ, Huế (Không đăng ký mới) Đường Phạm Văn Đồng, P. Vĩ Dạ, Tp Huế 5000 0
200 Phòng khám đa khoa Medic, 69 Nguyễn Huệ (Ngoài công lập) 69 Nguyễn Huệ - TP Huế 25000 17905
202 Phòng khám đa khoa Nguyễn Xuân Dũ (Ngoài công lập) 120 Đặng Thái Thân - TP Huế 15000 8892
203 PKĐK số 08 Nguyễn Huệ (không đăng ký mới) Nguyễn Huệ - TP Huế 10000 0
204 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế Phong Điền, Thừa Thiên Huế 10000 7236
206 Phòng khám đa khoa Âu Lạc 146 An Dương Vương, Thành Phố Huế 15000 7205
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Thành phố Huế
011 Phòng khám TTYT Thành phố Huế 40 Kim Long, P.Kim Long, Tp.Huế 35000 31977
012 Phòng khám Khu vực II, Huế Nguyễn Gia Thiều, P.Phú Hiệp, Tp.Huế 12000 9491
013 Phòng khám Khu vực III, Huế 109 Phan Đình Phùng, P.Phú Nhuận, Tp.Huế 21000 21612
014 Trạm Y tế Phường An Hoà Phường An Hoà -Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 3000 2583
015 Trạm Y tế Phường An Đông Kiệt 2 Đặng Văn Ngữ -Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 6000 4329
016 Trạm Y tế Xã Thủy Biều Xã Thủy Biều-Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 5000 1721
017 Trạm Y tế Xã Thủy Xuân Xã Thủy Xuân-Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 6000 3226
018 Trạm Y tế Xã Hương Long Xã Hương Long-Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 2500 1441
019 Trạm Y tế Phường Thuận Lộc Phường Thuận Lộc-Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 4500 2150
020 Trạm Y tế Phường An Cựu 6000 4103
021 Trạm Y tế Phường Phường Đúc 2500 1367
022 Trạm Y tế Phường Kim Long 3200 2395
023 Trạm Y tế Phường Phú Bình 2700 1455
024 Trạm Y tế Phường Phú Cát 2200 1712
025 Trạm Y tế Phường Phú Hậu 3000 2545
026 Trạm Y tế Phường Phú Hiệp 4500 2263
027 Trạm Y tế Phường Phú Hòa 2000 1202
028 Trạm Y tế Phường Phú Hội 3500 2910
029 Trạm Y tế Phường Phú Nhuận 2500 1776
030 Trạm Y tế Phường Phú Thuận 2000 1107
031 Trạm Y tế Phường Phước Vĩnh 4500 3438
032 Trạm Y tế Phường Tây Lộc 4200 2530
033 Trạm Y tế Phường Thuận Hòa 3500 1899
034 Trạm Y tế Phường Thuận Thành 3000 2251
035 Trạm Y tế Phường Trường An 4500 2803
036 Trạm Y tế Phường Vĩnh Ninh 2500 1895
037 Trạm Y tế Phường Vĩ Dạ 5700 4915
038 Trạm Y tế Phường Xuân Phú 4500 3251
039 Phòng khám BHYT Học sinh - TTYT Học đường Trần Cao Vân, P. Vĩnh Ninh, Tp. Huế 22000 19868
040 Phòng khám ĐK BHYT (không đăng ký mới) Nhật Lệ, P. Thuận Thành, Tp. Huế 22000 0
196 Trạm y tế Phường Hương Sơ 4000 3781
197 Trạm y tế Phường An Tây 3600 2235
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Phong Điền
041 Phòng khám TTYT Huyện Phong Điền 13000 12168
042 Phòng khám đa khoa khu vực Điền Hải 5000 3681
044 Trạm Y tế Xã Điền Môn 3300 4767
045 Trạm Y tế Xã Điền Hương 2800 3416
046 Trạm Y tế Xã Điền Hòa 3500 5664
047 Trạm Y tế Xã Điền Lộc 4200 3958
048 Trạm Y tế Xã Phong An 5300 5898
049 Trạm Y tế Xã Phong Bình 5600 8530
050 Trạm Y tế Xã Phong Chương 6500 8743
051 Trạm Y tế Xã Phong Hải 3500 2879
052 Trạm Y tế Xã Phong Hiền 5000 5208
053 Trạm Y tế Xã Phong Hòa 4500 4019
054 Trạm Y tế Xã Phong Mỹ 3600 3898
055 Trạm Y tế Xã Phong Sơn 6000 6053
056 Trạm Y tế Xã Phong Xuân 3800 3584
057 Trạm Y tế Xã Phong Thu 1700 600
058 Trạm Y tế Xã Điền Hải 1200 694
059 Trạm Y tế Thị trấn Phong Điền 1500 870
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Quảng Điền
060 Phòng khám TTYT Huyện Quảng Điền 11700 10245
061 Trạm Y tế Xã Quảng An 8000 12243
062 Trạm Y tế Xã Quảng Công 5000 6896
063 Trạm Y tế Xã Quảng Lợi 5700 9297
064 Trạm Y tế Xã Quảng Ngạn 5500 7658
065 Trạm Y tế Xã Quảng Phước 6500 9753
066 Trạm Y tế Xã Quảng Phú 4000 3819
067 Trạm Y tế Xã Quảng Thái 4200 6637
068 Trạm Y tế Xã Quảng Thành 7500 13601
069 Trạm Y tế Xã Quảng Thọ 6000 5217
070 Trạm Y tế Xã Quảng Vinh 6200 4531
071 Trạm Y tế Thị trấn Sịa 4500 3762
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Phú Vang
091 Phòng khám TTYT Huyện Phú Vang 12000 9333
092 Phòng khám đa khoa khu vực Diên Đại 4000 3639
093 Phòng khám đa khoa khu vực Thuận An 7000 8482
094 Trạm Y tế Thị trấn Thuận An 8500 7492
095 Trạm Y tế Xã Phú Đa 6200 5206
096 Trạm Y tế Xã Phú An 6200 11067
097 Trạm Y tế Xã Phú Dương 7700 7914
098 Trạm Y tế Xã Phú Diên 8000 13171
099 Trạm Y tế Xã Phú Hải 6200 5849
100 Trạm Y tế Xã Phú Hồ 4200 3375
101 Trạm Y tế Xã Phú Lương 3600 2839
102 Trạm Y tế Xã Phú Mậu 8000 8452
103 Trạm Y tế Xã Phú Mỹ 7200 10629
104 Trạm Y tế Xã Phú Thanh 3800 5448
105 Trạm Y tế Xã Phú Thượng 7200 7532
106 Trạm Y tế Xã Phú Thuận 6400 6466
107 Trạm Y tế Xã Phú Xuân 4500 6101
108 Trạm Y tế Xã Vinh An 5500 8985
109 Trạm Y tế Xã Vinh Hà 6000 10452
110 Trạm Y tế Xã Vinh Phú 3700 5335
111 Trạm Y tế Xã Vinh Thái 5000 7974
112 Trạm Y tế Xã Vinh Thanh 7000 12905
113 Trạm Y tế Xã Vinh Xuân 4200 8152
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Hương Thủy
114 Phòng khám TTYT Thị xã Hương Thủy 25000 21900
115 Trạm Y tế Thị trấn Phú Bài 2500 1833
116 Trạm Y tế Xã Dương Hòa 2000 1065
117 Trạm Y tế Xã Phú Sơn 1500 1020
118 Trạm Y tế Xã Thủy Bằng 4500 4187
119 Trạm Y tế Xã Thủy Châu 5000 4151
120 Trạm Y tế Xã Thủy Dương 7600 7574
121 Trạm Y tế Xã Thủy Lương 4500 2949
122 Trạm Y tế Xã Thủy Phương 8500 9126
123 Trạm Y tế Xã Thủy Phù 7300 7764
124 Trạm Y tế Xã Thủy Tân 3700 3126
125 Trạm Y tế Xã Thủy Thanh 6200 6395
126 Trạm Y tế Xã Thủy Vân 5500 4970
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Hương Trà
072 Phòng khám TTYT Thị xã Hương Trà 30000 29618
074 Bệnh viện Đa khoa Bình Điền 10000 6165
075 Trạm Y tế Xã Hương An 4300 4000
076 Trạm Y tế Xã Hương Bình 2500 1228
077 Trạm Y tế Xã Hương Chữ 6600 6202
078 Trạm Y tế Xã Hương Phong 6500 6040
079 Trạm Y tế Xã Hương Thọ 4000 3062
080 Trạm Y tế Xã Hương Toàn 6500 5586
081 Trạm Y tế Xã Hương Văn 3000 2238
082 Trạm Y tế Xã Hương Vân 3000 2277
083 Trạm Y tế Xã Hương Vinh 6200 5798
084 Trạm Y tế Xã Hương Xuân 3500 2132
085 Trạm Y tế Xã Hải Dương 5500 4216
086 Trạm Y tế Xã Hương Hồ 4800 5017
087 Trạm Y tế Xã Bình Điền 1000 185
088 Trạm Y tế Xã Bình Thành 1000 1096
089 Trạm Y tế Xã Hồng Tiến 1000 862
090 Trạm Y tế Thị trấn Tứ Hạ 700 688
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH A Lưới
162 Phòng khám TTYT Huyện A Lưới 6000 5233
163 Phòng khám ĐK xã Hương Lâm 800 0
164 Trạm Y tế Xã A Roằng 3000 2678
165 Trạm Y tế Xã Hương Nguyên 1500 1340
166 Trạm Y tế Xã Hồng Bắc 2500 2144
167 Trạm Y tế Xã Hồng Hạ 1800 1787
168 Trạm Y tế Xã Hồng Thượng 2000 1925
169 Trạm Y tế Xã Hồng Thủy 3100 3056
170 Trạm Y tế Xã Hồng Trung 2200 2112
171 Trạm Y tế Xã Hồng Vân 3000 2969
172 Trạm Y tế Xã Phú Vinh 1200 1200
173 Trạm Y tế Xã Sơn Thủy 2000 1475
174 Trạm Y tế Xã Nhâm 2600 2334
175 Trạm Y tế Xã Hồng Thái 1600 1186
176 Trạm Y tế Xã Hồng Quảng 2200 2162
177 Trạm Y tế Xã Hồng Kim 1900 1941
178 Trạm Y tế Xã Hương Phong 300 324
179 Trạm Y tế Xã Hương Lâm 2100 1353
180 Trạm Y tế Xã Bắc Sơn 1200 1173
181 Trạm Y tế Xã A Ngo 3100 1509
182 Trạm Y tế Xã A Đớt 2500 2388
183 Trạm Y tế Xã Đông Sơn 1600 1470
184 Trạm Y tế Thị trấn A Lưới 3500 1731
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Phú Lộc
127 Phòng khám TTYT Huyện Phú Lộc 17000 18348
128 Phòng khám đa khoa khu vực 1 Phú Lộc 11500 9274
129 Phòng khám Bệnh viện đa khoa Chân Mây 8000 7389
130 Phòng khám đa khoa khu vực 3 Phú Lộc 4500 2479
131 Trạm Y tế Thị trấn Lăng Cô 5000 4787
132 Trạm Y tế Xã Lộc Điền 6400 6443
133 Trạm Y tế Xã Lộc An 3000 3355
134 Trạm Y tế Xã Lộc Bổn 9000 9716
135 Trạm Y tế Xã Lộc Hòa 2600 1940
136 Trạm Y tế Xã Lộc Sơn 5200 4856
137 Trạm Y tế Xã Lộc Thủy 3600 3520
138 Trạm Y tế Xã Vinh Hải 2500 3160
139 Trạm Y tế Xã Vinh Hiền 5000 10344
140 Trạm Y tế Xã Vinh Hưng 4800 9992
141 Trạm Y tế Xã Vinh Mỹ 3500 5393
142 Trạm Y tế Xã Xuân Lộc 3000 1801
143 Trạm Y tế Xã Lộc Vĩnh 3500 5340
144 Trạm Y tế Xã Lộc Bình 2500 3363
145 Trạm Y tế Xã Vinh Giang 3500 5252
146 Trạm Y tế Xã Lộc Tiến 4100 4068
147 Trạm Y tế Xã Lộc Trì 3500 2117
148 Trạm Y tế Thị trấn Phú Lộc 1500 94
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Nam Đông
149 Phòng khám TTYT Huyện Nam Đông 3500 1926
150 Phòng khám đa khoa khu vực Hương Giang 1100 944
151 Trạm Y tế Thị trấn Khe Tre 1700 1581
152 Trạm Y tế Xã Hương Hữu 3100 2798
153 Trạm Y tế Xã Hương Hoà 1800 1714
154 Trạm Y tế Xã Hương Lộc 1600 1610
155 Trạm Y tế Xã Hương Phú 2200 2068
156 Trạm Y tế Xã Hương Sơn 1600 930
157 Trạm Y tế Xã Thượng Lộ 1400 1289
158 Trạm Y tế Xã Thượng Long 2700 2516
159 Trạm Y tế Xã Thượng Nhật 2400 2197
160 Trạm Y tế Xã Thượng Quảng 1900 1278
161 Trạm Y tế Xã Hương Giang 700 259
Tài khoản
Mật khẩu
Tìm kiếm
Liên kết
Số lượt truy cập: 1623823
DOWNLOAD DANH MỤC ĐƠN VỊ KHÁM CHỮA BỆNH

Đường dây nóng (Hotline): 054.3 933 983