DANH MỤC CƠ SỞ Y TẾ ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-----------------------

Cơ sở Khám chữa bệnh Địa chỉ Số được
phân bổ
Số đăng ký
hiện tại
Cơ sở KCB ký hợp đồng với Văn phòng BHXH tỉnh
001 Bệnh viện Trung ương Huế 14000 13988
002 Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế 41 Nguyễn Huệ, P.Vĩnh Ninh, Tp.Huế 21000 29788
003 Bệnh viện Giao thông vận tải Huế 587 Bùi Thị Xuân, P.Phường Đúc, Tp.Huế 26000 25910
004 Phòng khám BVSK cán bộ 01 Hai Bà Trưng - P.Vĩnh Ninh - Tp.Huế 4500 4349
005 Viện quân y 268 Lương Ngọc Quyến, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế 13000 12246
190 Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng (Ngoài công lập) Điện Biên Phủ, P.Trường An, Tp.Huế 25000 14262
191 Phòng khám đa khoa Medic, 01 A Bến Nghé (Ngoài công lập) 15000 14665
199 Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ, Huế (Không đăng ký mới) Đường Phạm Văn Đồng, P. Vĩ Dạ, Tp Huế 5000 0
200 Phòng khám đa khoa Medic, 69 Nguyễn Huệ (Ngoài công lập) 69 Nguyễn Huệ - TP Huế 25000 26373
202 Phòng khám đa khoa Nguyễn Xuân Dũ (Ngoài công lập) 120 Đặng Thái Thân - TP Huế 15000 8619
203 PKĐK số 08 Nguyễn Huệ (không đăng ký mới) Nguyễn Huệ - TP Huế 10000 0
204 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế Phong Điền, Thừa Thiên Huế 10000 7665
206 Phòng khám đa khoa Âu Lạc 146 An Dương Vương, Thành Phố Huế 15000 9518
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Thành phố Huế
011 Phòng khám TTYT Thành phố Huế 40 Kim Long, P.Kim Long, Tp.Huế 35000 33311
012 Phòng khám Khu vực II, Huế Nguyễn Gia Thiều, P.Phú Hiệp, Tp.Huế 12000 9788
013 Phòng khám Khu vực III, Huế 109 Phan Đình Phùng, P.Phú Nhuận, Tp.Huế 21000 18180
014 Trạm Y tế Phường An Hoà Phường An Hoà -Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 3000 2545
015 Trạm Y tế Phường An Đông Kiệt 2 Đặng Văn Ngữ -Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 6000 4286
016 Trạm Y tế Xã Thủy Biều Xã Thủy Biều-Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 5000 1893
017 Trạm Y tế Xã Thủy Xuân Xã Thủy Xuân-Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 6000 3887
018 Trạm Y tế Xã Hương Long Xã Hương Long-Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 2500 1637
019 Trạm Y tế Phường Thuận Lộc Phường Thuận Lộc-Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 4500 2446
020 Trạm Y tế Phường An Cựu 6000 3764
021 Trạm Y tế Phường Phường Đúc 2500 1488
022 Trạm Y tế Phường Kim Long 3200 2442
023 Trạm Y tế Phường Phú Bình 2700 1545
024 Trạm Y tế Phường Phú Cát 2200 1730
025 Trạm Y tế Phường Phú Hậu 3000 2999
026 Trạm Y tế Phường Phú Hiệp 4500 2575
027 Trạm Y tế Phường Phú Hòa 2000 1400
028 Trạm Y tế Phường Phú Hội 3500 3292
029 Trạm Y tế Phường Phú Nhuận 2500 1946
030 Trạm Y tế Phường Phú Thuận 2000 1343
031 Trạm Y tế Phường Phước Vĩnh 4500 3928
032 Trạm Y tế Phường Tây Lộc 4200 3061
033 Trạm Y tế Phường Thuận Hòa 3500 2181
034 Trạm Y tế Phường Thuận Thành 3000 2240
035 Trạm Y tế Phường Trường An 4500 3177
036 Trạm Y tế Phường Vĩnh Ninh 2500 1951
037 Trạm Y tế Phường Vĩ Dạ 5700 5381
038 Trạm Y tế Phường Xuân Phú 4500 3503
039 Phòng khám BHYT Học sinh - TTYT Học đường Trần Cao Vân, P. Vĩnh Ninh, Tp. Huế 22000 20701
040 Phòng khám ĐK BHYT (không đăng ký mới) Nhật Lệ, P. Thuận Thành, Tp. Huế 22000 0
196 Trạm y tế Phường Hương Sơ 4000 3788
197 Trạm y tế Phường An Tây 3600 2056
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Phong Điền
041 Phòng khám TTYT Huyện Phong Điền 13000 10933
042 Phòng khám đa khoa khu vực Điền Hải 5000 1720
044 Trạm Y tế Xã Điền Môn 3300 980
045 Trạm Y tế Xã Điền Hương 2800 927
046 Trạm Y tế Xã Điền Hòa 3500 1552
047 Trạm Y tế Xã Điền Lộc 4200 4252
048 Trạm Y tế Xã Phong An 5300 6023
049 Trạm Y tế Xã Phong Bình 5600 2705
050 Trạm Y tế Xã Phong Chương 6500 3475
051 Trạm Y tế Xã Phong Hải 3500 2813
052 Trạm Y tế Xã Phong Hiền 5000 5642
053 Trạm Y tế Xã Phong Hòa 4500 3769
054 Trạm Y tế Xã Phong Mỹ 3600 3473
055 Trạm Y tế Xã Phong Sơn 6000 5756
056 Trạm Y tế Xã Phong Xuân 3800 3489
057 Trạm Y tế Xã Phong Thu 1700 516
058 Trạm Y tế Xã Điền Hải 1200 2188
059 Trạm Y tế Thị trấn Phong Điền 1500 1384
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Quảng Điền
060 Phòng khám TTYT Huyện Quảng Điền 11700 9914
061 Trạm Y tế Xã Quảng An 8000 3041
062 Trạm Y tế Xã Quảng Công 5000 1390
063 Trạm Y tế Xã Quảng Lợi 5700 2182
064 Trạm Y tế Xã Quảng Ngạn 5500 1923
065 Trạm Y tế Xã Quảng Phước 6500 2101
066 Trạm Y tế Xã Quảng Phú 4000 3924
067 Trạm Y tế Xã Quảng Thái 4200 1768
068 Trạm Y tế Xã Quảng Thành 7500 2801
069 Trạm Y tế Xã Quảng Thọ 6000 5514
070 Trạm Y tế Xã Quảng Vinh 6200 4357
071 Trạm Y tế Thị trấn Sịa 4500 3650
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Phú Vang
091 Phòng khám TTYT Huyện Phú Vang 12000 9410
092 Phòng khám đa khoa khu vực Diên Đại 4000 904
093 Phòng khám đa khoa khu vực Thuận An 7000 8253
094 Trạm Y tế Thị trấn Thuận An 8500 7239
095 Trạm Y tế Xã Phú Đa 6200 5148
096 Trạm Y tế Xã Phú An 6200 2936
097 Trạm Y tế Xã Phú Dương 7700 8122
098 Trạm Y tế Xã Phú Diên 8000 3371
099 Trạm Y tế Xã Phú Hải 6200 5841
100 Trạm Y tế Xã Phú Hồ 4200 2790
101 Trạm Y tế Xã Phú Lương 3600 3392
102 Trạm Y tế Xã Phú Mậu 8000 8558
103 Trạm Y tế Xã Phú Mỹ 7200 2532
104 Trạm Y tế Xã Phú Thanh 3800 1180
105 Trạm Y tế Xã Phú Thượng 7200 7625
106 Trạm Y tế Xã Phú Thuận 6400 6727
107 Trạm Y tế Xã Phú Xuân 4500 1707
108 Trạm Y tế Xã Vinh An 5500 2141
109 Trạm Y tế Xã Vinh Hà 6000 2689
110 Trạm Y tế Xã Vinh Phú 3700 1591
111 Trạm Y tế Xã Vinh Thái 5000 1661
112 Trạm Y tế Xã Vinh Thanh 7000 2512
113 Trạm Y tế Xã Vinh Xuân 4200 2095
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Hương Thủy
114 Phòng khám TTYT Thị xã Hương Thủy 25000 22079
115 Trạm Y tế Thị trấn Phú Bài 2500 1932
116 Trạm Y tế Xã Dương Hòa 2000 1143
117 Trạm Y tế Xã Phú Sơn 1500 1069
118 Trạm Y tế Xã Thủy Bằng 4500 4536
119 Trạm Y tế Xã Thủy Châu 5000 4334
120 Trạm Y tế Xã Thủy Dương 7600 5611
121 Trạm Y tế Xã Thủy Lương 4500 2941
122 Trạm Y tế Xã Thủy Phương 8500 9609
123 Trạm Y tế Xã Thủy Phù 7300 8317
124 Trạm Y tế Xã Thủy Tân 3700 3340
125 Trạm Y tế Xã Thủy Thanh 6200 4834
126 Trạm Y tế Xã Thủy Vân 5500 4528
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Hương Trà
072 Phòng khám TTYT Thị xã Hương Trà 30000 27843
074 Bệnh viện Đa khoa Bình Điền 10000 5904
075 Trạm Y tế Xã Hương An 4300 4241
076 Trạm Y tế Xã Hương Bình 2500 1219
077 Trạm Y tế Xã Hương Chữ 6600 6517
078 Trạm Y tế Xã Hương Phong 6500 6730
079 Trạm Y tế Xã Hương Thọ 4000 2880
080 Trạm Y tế Xã Hương Toàn 6500 6145
081 Trạm Y tế Xã Hương Văn 3000 2392
082 Trạm Y tế Xã Hương Vân 3000 2361
083 Trạm Y tế Xã Hương Vinh 6200 5804
084 Trạm Y tế Xã Hương Xuân 3500 2098
085 Trạm Y tế Xã Hải Dương 5500 3761
086 Trạm Y tế Xã Hương Hồ 4800 5468
087 Trạm Y tế Xã Bình Điền 1000 170
088 Trạm Y tế Xã Bình Thành 1000 737
089 Trạm Y tế Xã Hồng Tiến 1000 338
090 Trạm Y tế Thị trấn Tứ Hạ 700 302
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH A Lưới
162 Phòng khám TTYT Huyện A Lưới 6000 5164
163 Phòng khám ĐK xã Hương Lâm 800 0
164 Trạm Y tế Xã A Roằng 3000 1655
165 Trạm Y tế Xã Hương Nguyên 1500 1024
166 Trạm Y tế Xã Hồng Bắc 2500 1077
167 Trạm Y tế Xã Hồng Hạ 1800 901
168 Trạm Y tế Xã Hồng Thượng 2000 1320
169 Trạm Y tế Xã Hồng Thủy 3100 1607
170 Trạm Y tế Xã Hồng Trung 2200 1689
171 Trạm Y tế Xã Hồng Vân 3000 2227
172 Trạm Y tế Xã Phú Vinh 1200 1029
173 Trạm Y tế Xã Sơn Thủy 2000 1695
174 Trạm Y tế Xã Nhâm 2600 1499
175 Trạm Y tế Xã Hồng Thái 1600 929
176 Trạm Y tế Xã Hồng Quảng 2200 1404
177 Trạm Y tế Xã Hồng Kim 1900 1364
178 Trạm Y tế Xã Hương Phong 300 299
179 Trạm Y tế Xã Hương Lâm 2100 1821
180 Trạm Y tế Xã Bắc Sơn 1200 812
181 Trạm Y tế Xã A Ngo 3100 2447
182 Trạm Y tế Xã A Đớt 2500 1535
183 Trạm Y tế Xã Đông Sơn 1600 960
184 Trạm Y tế Thị trấn A Lưới 3500 1799
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Phú Lộc
127 Phòng khám TTYT Huyện Phú Lộc 17000 10671
128 Phòng khám đa khoa khu vực 1 Phú Lộc 11500 6430
129 Phòng khám Bệnh viện đa khoa Chân Mây 8000 5188
130 Phòng khám đa khoa khu vực 3 Phú Lộc 4500 637
131 Trạm Y tế Thị trấn Lăng Cô 5000 5208
132 Trạm Y tế Xã Lộc Điền 6400 6299
133 Trạm Y tế Xã Lộc An 3000 4941
134 Trạm Y tế Xã Lộc Bổn 9000 9812
135 Trạm Y tế Xã Lộc Hòa 2600 1581
136 Trạm Y tế Xã Lộc Sơn 5200 4960
137 Trạm Y tế Xã Lộc Thủy 3600 3799
138 Trạm Y tế Xã Vinh Hải 2500 1030
139 Trạm Y tế Xã Vinh Hiền 5000 1987
140 Trạm Y tế Xã Vinh Hưng 4800 2017
141 Trạm Y tế Xã Vinh Mỹ 3500 1319
142 Trạm Y tế Xã Xuân Lộc 3000 1974
143 Trạm Y tế Xã Lộc Vĩnh 3500 1922
144 Trạm Y tế Xã Lộc Bình 2500 1046
145 Trạm Y tế Xã Vinh Giang 3500 1272
146 Trạm Y tế Xã Lộc Tiến 4100 4496
147 Trạm Y tế Xã Lộc Trì 3500 2288
148 Trạm Y tế Thị trấn Phú Lộc 1500 114
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Nam Đông
149 Phòng khám TTYT Huyện Nam Đông 3500 1963
150 Phòng khám đa khoa khu vực Hương Giang 1100 398
151 Trạm Y tế Thị trấn Khe Tre 1700 1556
152 Trạm Y tế Xã Hương Hữu 3100 1642
153 Trạm Y tế Xã Hương Hoà 1800 1663
154 Trạm Y tế Xã Hương Lộc 1600 1647
155 Trạm Y tế Xã Hương Phú 2200 2096
156 Trạm Y tế Xã Hương Sơn 1600 1023
157 Trạm Y tế Xã Thượng Lộ 1400 653
158 Trạm Y tế Xã Thượng Long 2700 1323
159 Trạm Y tế Xã Thượng Nhật 2400 914
160 Trạm Y tế Xã Thượng Quảng 1900 1389
161 Trạm Y tế Xã Hương Giang 700 729
Tài khoản
Mật khẩu
Tìm kiếm
Liên kết
Số lượt truy cập: 1753546
DOWNLOAD DANH MỤC ĐƠN VỊ KHÁM CHỮA BỆNH

Đường dây nóng (Hotline): 054.3 933 983