DANH MỤC CƠ SỞ Y TẾ ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-----------------------

Cơ sở Khám chữa bệnh Địa chỉ Số được
phân bổ
Số đăng ký
hiện tại
Cơ sở KCB ký hợp đồng với Văn phòng BHXH tỉnh
001 Bệnh viện Trung ương Huế 14000 14811
002 Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế 41 Nguyễn Huệ, P.Vĩnh Ninh, Tp.Huế 21000 24384
003 Bệnh viện Giao thông vận tải Huế 587 Bùi Thị Xuân, P.Phường Đúc, Tp.Huế 26000 23706
004 Phòng khám BVSK cán bộ 01 Hai Bà Trưng - P.Vĩnh Ninh - Tp.Huế 4500 4404
005 Viện quân y 268 Lương Ngọc Quyến, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế 13000 10819
190 Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng (Ngoài công lập) Điện Biên Phủ, P.Trường An, Tp.Huế 25000 16604
191 Phòng khám đa khoa Medic, 01 A Bến Nghé (Ngoài công lập) 15000 16171
199 Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ, Huế (Không đăng ký mới) Đường Phạm Văn Đồng, P. Vĩ Dạ, Tp Huế 5000 0
200 Phòng khám đa khoa Medic, 69 Nguyễn Huệ (Ngoài công lập) 69 Nguyễn Huệ - TP Huế 25000 26955
202 Phòng khám đa khoa Nguyễn Xuân Dũ (Ngoài công lập) 120 Đặng Thái Thân - TP Huế 15000 10336
203 PKĐK số 08 Nguyễn Huệ (không đăng ký mới) Nguyễn Huệ - TP Huế 10000 0
204 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế Phong Điền, Thừa Thiên Huế 10000 7362
206 Phòng khám đa khoa Âu Lạc 146 An Dương Vương, Thành Phố Huế 15000 14382
207 Phòng khám đa khoa 102 Phạm Văn Đồng 102 Phạm Văn Đồng, Tp Huế 5000 0
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Thành phố Huế
011 Phòng khám TTYT Thành phố Huế 40 Kim Long, P.Kim Long, Tp.Huế 35000 42508
012 Phòng khám Khu vực II, Huế Nguyễn Gia Thiều, P.Phú Hiệp, Tp.Huế 12000 11521
013 Phòng khám Khu vực III, Huế 109 Phan Đình Phùng, P.Phú Nhuận, Tp.Huế 21000 21849
014 Trạm Y tế Phường An Hoà Phường An Hoà -Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 3000 2280
015 Trạm Y tế Phường An Đông Kiệt 2 Đặng Văn Ngữ -Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 6000 4379
016 Trạm Y tế Xã Thủy Biều Xã Thủy Biều-Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 5000 2001
017 Trạm Y tế Xã Thủy Xuân Xã Thủy Xuân-Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 6000 5685
018 Trạm Y tế Xã Hương Long Xã Hương Long-Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 2500 1679
019 Trạm Y tế Phường Thuận Lộc Phường Thuận Lộc-Thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế 4500 2550
020 Trạm Y tế Phường An Cựu 6000 3825
021 Trạm Y tế Phường Phường Đúc 2500 1508
022 Trạm Y tế Phường Kim Long 3200 2421
023 Trạm Y tế Phường Phú Bình 2700 1610
024 Trạm Y tế Phường Phú Cát 2200 1948
025 Trạm Y tế Phường Phú Hậu 3000 2970
026 Trạm Y tế Phường Phú Hiệp 4500 2613
027 Trạm Y tế Phường Phú Hòa 2000 1764
028 Trạm Y tế Phường Phú Hội 3500 3670
029 Trạm Y tế Phường Phú Nhuận 2500 2034
030 Trạm Y tế Phường Phú Thuận 2000 1395
031 Trạm Y tế Phường Phước Vĩnh 4500 4620
032 Trạm Y tế Phường Tây Lộc 4200 3103
033 Trạm Y tế Phường Thuận Hòa 3500 2262
034 Trạm Y tế Phường Thuận Thành 3000 2267
035 Trạm Y tế Phường Trường An 4500 3409
036 Trạm Y tế Phường Vĩnh Ninh 2500 2131
037 Trạm Y tế Phường Vĩ Dạ 5700 5909
038 Trạm Y tế Phường Xuân Phú 4500 3918
039 Phòng khám BHYT Học sinh - TTYT Học đường Trần Cao Vân, P. Vĩnh Ninh, Tp. Huế 22000 22264
040 Phòng khám ĐK BHYT (không đăng ký mới) Nhật Lệ, P. Thuận Thành, Tp. Huế 22000 0
196 Trạm y tế Phường Hương Sơ 4000 3133
197 Trạm y tế Phường An Tây 3600 2101
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Phong Điền
041 Phòng khám TTYT Huyện Phong Điền 13000 13142
042 Phòng khám đa khoa khu vực Điền Hải 5000 1437
044 Trạm Y tế Xã Điền Môn 3300 3445
045 Trạm Y tế Xã Điền Hương 2800 3278
046 Trạm Y tế Xã Điền Hòa 3500 4651
047 Trạm Y tế Xã Điền Lộc 4200 4301
048 Trạm Y tế Xã Phong An 5300 6504
049 Trạm Y tế Xã Phong Bình 5600 8054
050 Trạm Y tế Xã Phong Chương 6500 7872
051 Trạm Y tế Xã Phong Hải 3500 2937
052 Trạm Y tế Xã Phong Hiền 5000 5784
053 Trạm Y tế Xã Phong Hòa 4500 3644
054 Trạm Y tế Xã Phong Mỹ 3600 4294
055 Trạm Y tế Xã Phong Sơn 6000 6452
056 Trạm Y tế Xã Phong Xuân 3800 4270
057 Trạm Y tế Xã Phong Thu 1700 538
058 Trạm Y tế Xã Điền Hải 1200 2488
059 Trạm Y tế Thị trấn Phong Điền 1500 1424
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Quảng Điền
060 Phòng khám TTYT Huyện Quảng Điền 11700 11715
061 Trạm Y tế Xã Quảng An 8000 11056
062 Trạm Y tế Xã Quảng Công 5000 6103
063 Trạm Y tế Xã Quảng Lợi 5700 8903
064 Trạm Y tế Xã Quảng Ngạn 5500 6502
065 Trạm Y tế Xã Quảng Phước 6500 8001
066 Trạm Y tế Xã Quảng Phú 4000 3918
067 Trạm Y tế Xã Quảng Thái 4200 5345
068 Trạm Y tế Xã Quảng Thành 7500 12047
069 Trạm Y tế Xã Quảng Thọ 6000 5603
070 Trạm Y tế Xã Quảng Vinh 6200 4279
071 Trạm Y tế Thị trấn Sịa 4500 3443
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Phú Vang
091 Phòng khám TTYT Huyện Phú Vang 12000 8936
092 Phòng khám đa khoa khu vực Diên Đại 4000 4010
093 Phòng khám đa khoa khu vực Thuận An 7000 9189
094 Trạm Y tế Thị trấn Thuận An 8500 8359
095 Trạm Y tế Xã Phú Đa 6200 6106
096 Trạm Y tế Xã Phú An 6200 10415
097 Trạm Y tế Xã Phú Dương 7700 8746
098 Trạm Y tế Xã Phú Diên 8000 13246
099 Trạm Y tế Xã Phú Hải 6200 6047
100 Trạm Y tế Xã Phú Hồ 4200 3666
101 Trạm Y tế Xã Phú Lương 3600 3480
102 Trạm Y tế Xã Phú Mậu 8000 9200
103 Trạm Y tế Xã Phú Mỹ 7200 10294
104 Trạm Y tế Xã Phú Thanh 3800 4822
105 Trạm Y tế Xã Phú Thượng 7200 8384
106 Trạm Y tế Xã Phú Thuận 6400 7026
107 Trạm Y tế Xã Phú Xuân 4500 5027
108 Trạm Y tế Xã Vinh An 5500 8728
109 Trạm Y tế Xã Vinh Hà 6000 10439
110 Trạm Y tế Xã Vinh Phú 3700 4900
111 Trạm Y tế Xã Vinh Thái 5000 6583
112 Trạm Y tế Xã Vinh Thanh 7000 11007
113 Trạm Y tế Xã Vinh Xuân 4200 8017
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Hương Thủy
114 Phòng khám TTYT Thị xã Hương Thủy 25000 23452
115 Trạm Y tế Thị trấn Phú Bài 2500 1931
116 Trạm Y tế Xã Dương Hòa 2000 1199
117 Trạm Y tế Xã Phú Sơn 1500 1099
118 Trạm Y tế Xã Thủy Bằng 4500 4780
119 Trạm Y tế Xã Thủy Châu 5000 4494
120 Trạm Y tế Xã Thủy Dương 7600 8165
121 Trạm Y tế Xã Thủy Lương 4500 3275
122 Trạm Y tế Xã Thủy Phương 8500 9992
123 Trạm Y tế Xã Thủy Phù 7300 8962
124 Trạm Y tế Xã Thủy Tân 3700 3434
125 Trạm Y tế Xã Thủy Thanh 6200 6751
126 Trạm Y tế Xã Thủy Vân 5500 5158
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Hương Trà
072 Phòng khám TTYT Thị xã Hương Trà 30000 28579
074 Bệnh viện Đa khoa Bình Điền 10000 7150
075 Trạm Y tế Xã Hương An 4300 4456
076 Trạm Y tế Xã Hương Bình 2500 1469
077 Trạm Y tế Xã Hương Chữ 6600 7309
078 Trạm Y tế Xã Hương Phong 6500 7246
079 Trạm Y tế Xã Hương Thọ 4000 3499
080 Trạm Y tế Xã Hương Toàn 6500 7248
081 Trạm Y tế Xã Hương Văn 3000 2923
082 Trạm Y tế Xã Hương Vân 3000 2709
083 Trạm Y tế Xã Hương Vinh 6200 6593
084 Trạm Y tế Xã Hương Xuân 3500 2750
085 Trạm Y tế Xã Hải Dương 5500 4775
086 Trạm Y tế Xã Hương Hồ 4800 5971
087 Trạm Y tế Xã Bình Điền 1000 169
088 Trạm Y tế Xã Bình Thành 1000 760
089 Trạm Y tế Xã Hồng Tiến 1000 820
090 Trạm Y tế Thị trấn Tứ Hạ 700 810
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH A Lưới
162 Phòng khám TTYT Huyện A Lưới 6000 5602
163 Phòng khám ĐK xã Hương Lâm 800 0
164 Trạm Y tế Xã A Roằng 3000 2796
165 Trạm Y tế Xã Hương Nguyên 1500 1386
166 Trạm Y tế Xã Hồng Bắc 2500 2158
167 Trạm Y tế Xã Hồng Hạ 1800 1782
168 Trạm Y tế Xã Hồng Thượng 2000 1959
169 Trạm Y tế Xã Hồng Thủy 3100 3134
170 Trạm Y tế Xã Hồng Trung 2200 2127
171 Trạm Y tế Xã Hồng Vân 3000 3022
172 Trạm Y tế Xã Phú Vinh 1200 1297
173 Trạm Y tế Xã Sơn Thủy 2000 1758
174 Trạm Y tế Xã Nhâm 2600 2321
175 Trạm Y tế Xã Hồng Thái 1600 1198
176 Trạm Y tế Xã Hồng Quảng 2200 2195
177 Trạm Y tế Xã Hồng Kim 1900 1958
178 Trạm Y tế Xã Hương Phong 300 345
179 Trạm Y tế Xã Hương Lâm 2100 1814
180 Trạm Y tế Xã Bắc Sơn 1200 1189
181 Trạm Y tế Xã A Ngo 3100 2410
182 Trạm Y tế Xã A Đớt 2500 2524
183 Trạm Y tế Xã Đông Sơn 1600 1489
184 Trạm Y tế Thị trấn A Lưới 3500 1850
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Phú Lộc
127 Phòng khám TTYT Huyện Phú Lộc 17000 10810
128 Phòng khám đa khoa khu vực 1 Phú Lộc 11500 3526
129 Phòng khám Bệnh viện đa khoa Chân Mây 8000 8341
130 Phòng khám đa khoa khu vực 3 Phú Lộc 4500 612
131 Trạm Y tế Thị trấn Lăng Cô 5000 5542
132 Trạm Y tế Xã Lộc Điền 6400 8487
133 Trạm Y tế Xã Lộc An 3000 8278
134 Trạm Y tế Xã Lộc Bổn 9000 10368
135 Trạm Y tế Xã Lộc Hòa 2600 1927
136 Trạm Y tế Xã Lộc Sơn 5200 6345
137 Trạm Y tế Xã Lộc Thủy 3600 3848
138 Trạm Y tế Xã Vinh Hải 2500 2913
139 Trạm Y tế Xã Vinh Hiền 5000 10170
140 Trạm Y tế Xã Vinh Hưng 4800 9214
141 Trạm Y tế Xã Vinh Mỹ 3500 5455
142 Trạm Y tế Xã Xuân Lộc 3000 2035
143 Trạm Y tế Xã Lộc Vĩnh 3500 5708
144 Trạm Y tế Xã Lộc Bình 2500 3286
145 Trạm Y tế Xã Vinh Giang 3500 4986
146 Trạm Y tế Xã Lộc Tiến 4100 4882
147 Trạm Y tế Xã Lộc Trì 3500 9659
148 Trạm Y tế Thị trấn Phú Lộc 1500 140
Cơ sở KCB ký hợp đồng với BHXH Nam Đông
149 Phòng khám TTYT Huyện Nam Đông 3500 2036
150 Phòng khám đa khoa khu vực Hương Giang 1100 298
151 Trạm Y tế Thị trấn Khe Tre 1700 1802
152 Trạm Y tế Xã Hương Hữu 3100 2886
153 Trạm Y tế Xã Hương Hoà 1800 1864
154 Trạm Y tế Xã Hương Lộc 1600 1753
155 Trạm Y tế Xã Hương Phú 2200 2302
156 Trạm Y tế Xã Hương Sơn 1600 1044
157 Trạm Y tế Xã Thượng Lộ 1400 1348
158 Trạm Y tế Xã Thượng Long 2700 2601
159 Trạm Y tế Xã Thượng Nhật 2400 2359
160 Trạm Y tế Xã Thượng Quảng 1900 1567
161 Trạm Y tế Xã Hương Giang 700 938
Tài khoản
Mật khẩu
Tìm kiếm
Liên kết
Số lượt truy cập: 1984884
DOWNLOAD DANH MỤC ĐƠN VỊ KHÁM CHỮA BỆNH

Đường dây nóng (Hotline): 054.3 933 983